必备旅行泰语——最新最全最易学

Kingpower王权免税资讯2021-06-10 11:48:15

1

最重要的三句话


          

最重要的三句话(一般来说,结尾女生用ka的,男生用Krab(kra的音后迅速闭口)

你好:Sa-wa-di-ka  撒瓦迪咔 สวัสดี

谢谢你:kob-kun-ka 扩坤-     ขอบคุณค่ะ

对不起:kuo-tuo-ka 扩拓-     ขอโทษ


2

常用句型及词汇1.你好吗:sa-bai-di-mai 撒掰-滴埋 สบายดีไหม

2.我很好:sa-bai-di 撒掰滴     สบายดี

3.您叫什么名字:kun-ci-a-lai 坤赐-阿莱

คุณชื่ออะไร

4.你要去哪里:kun-ja-bai-nai 坤咋-掰乃

 คุณจะไปไหน

5.请问厕所在哪里:  hong nam yuu thii nai 

哄南-乳剃乃ห้องน้ำ อยู่ ที่ ไหน

6.不要紧:mai-bian-lai  -鞭来 ไม่เป็นไร

7.不要:mai-ao - ไม่เอา

8.要:ao เอา

9.不是:mai-cai - ไม่ใช่

10.是:cai ใช่

11.洗手间:hong-nan 哄南 ห้องน้ำ

3

机场篇12. 我在哪里取行李? can-bai-rab-grabao-ti-nai 蚕掰-辣嘎包-剃乃

ฉันไปรับกระเป๋าที่ไหน 

13. 巴士站牌在那里? Bai-rod-mie-yu-ti-nai 

-洛咩-乳剃乃 ป้ายรถเมล์อยู่ที่ไหน

14. 我想去XXXcan-ya-bai -亚掰xxx   

ฉันอยากไป xxx

15. 这趟巴士去哪里?rod-mie-sai-ni-bai-nai

洛咩妮-掰乃 รถเมล์สายนี้ไปไหน

16.不会讲泰文:pud - pa-sha-tai-mai-bian 

-趴沙泰-卖鞭 พูดภาษาไทยไม่เป็น

17.火车站:sha-tan-ni-lud-fai 沙潭妮-洛淮 สถานีรถไฟ

18.公共汽车站:sha-tan-ni-luo-mie 

沙潭妮-洛咩 สถานีรถเมล์

19.泰铢:ba บาท

20.打表:god-mi-der กดมีเตอร์ 

-咪特(英文meter发音)

21.高速:tang-duan ทางด่วน -


4

商场篇22.这是什么?ni-ke-a-lai妮科-阿来 นี่คืออะไร

23.你能帮我一下吗:kun-cuai-can-dai-mai 

坤脆蚕-袋埋 คุณช่วยฉันได้ไหม

24.我在找XXXcan-ha xxx - yu 

-xxx ฉันหา xxx อยู่

25.这个多少钱?:an-ni-laka-tao-lai 

鞍妮-拉咔-套来 อันนี้ราคาเท่าไหร่

26.便宜点可以吗:lod --dai-mai -袋埋

ลดได้ไหม

27. 有比这大一点的吗? Mi-yai-gua-mai 

-雅剐妮-埋 มีใหญ่กว่านี่ไหม

28. 有比这小一点的吗? Mi-leg-guo-mai 

-烈剐妮-埋 มีเล็กกว่านี่ไหม

29. 用银联卡/现金可以吗? Cai union pay/ ngen sod dai mai ka 

ใช้ union pay /เงินสดได้ไหม

30.请给我看一下ko-du-noi -都馁 ขอดูหน่อย

31.在哪儿结账?zai dang ti nai ka 宰当剃乃咔

จ่ายตางค์ที่ไหน

32. 我可以试试吗? Can long dai mai ka 

蚕隆带埋咔 ฉันลองได้ไหมคะ

33. 我买这个。Can she an ni 蚕奢鞍呢

ฉันซื้ออันนี้

34. 有什么颜色呢?  mi si a-rai ka    มีสีอะไรคะ

35. 买东西:she-kong - ซื้อของ

36.你真漂亮:kun-sui-jing-jing -水晶晶 

คุณสวยจริงๆ

37.你真英俊:kun-luo-mag -裸骂骂 

คุณหล่อมาก

38. 真的吗:jing ruo  -   จริง หรือ

39. 贵了:pian-liao - แพงแล้ว

40. 好看:na-du -都 น่าดู

41. 喜欢:chuob 错 ชอบ

42. 不喜欢:mai-chuob - ไม่ชอบ

43. 有:mi มี

44. 没有:mai-mi -咪 ไม่มี

45. 数字1-10

1  nengหนึ่ง   2 songสอง  3 samสาม   4 siสี่   5 haห้า
6 hok
หก   7 jedเจ็ด   8padแปด    9 gaoเก้า     10 sib สิบ

5

餐厅篇46.请让我看看菜单:ko-du-mie-mu-noi  

扩都-咩奴(英文menu发音)ขอดูเมนูหน่อย

47.可以吸烟吗:sub-bu-ri-dai-mai  

-不利-袋埋 สูบบุหรี่ได้ไหม

48.可以/不可以:dai ได้ mai-dai-ไม่ได้

49.要一份跟那个一样的:ao-chud-neng-men-an-nan -触男-门干

เอาชุดหนึ่งเหมือนอันนั้น

50.请别加冰:mai-sai-nam-keng 卖凹-南肯

ไม่ใส่น้ำแข็ง

51.请别放辣:mai-sai-pig -塞劈 ไม่ใส่พริก

52.很好吃:a-roy-mak 阿裸-อร่อยมาก 

53.请结帐:check-bin-ka(英文check发音)彻-冰咔 เช็คบิลค่ะ

54.我们想要分开算帐。 Rao-dong-gan-yek-bin-zai 捞冻干-夜冰仔เราต้องการแยกบิลจ่าย

55. 我点的食物还没来:a-han –yang –mai -ma阿含-央卖吗

 อาหารที่ผมสั่งยังไม่มา(ยังไม่ได้)

56.饱了: yim-liao  一母聊 อิ่มแล้ว

57.: gong 贡 กุ้ง

58.筷子:da-giab-打夹 ตะเกียบ

59.杯子 : giao 窖 แก้ว

60.白米饭:kao-bao -宝 ข้าวเปล่า

61.矿泉水: nam-bao -宝 น้ำแร่

62.中国菜 : a-han –jin 阿含-อาหารจีน

63.炒饭:kao pat -琶 ข้าวผัด

64.果汁:nan po la mai -婆拉埋 น้ำผลไม้ 

65.柠檬汁: -宋 น้ำมะนาว  nan song

66.饭店:lan-a-han -阿含 ร้านอาหารว่าง


67.买水果:she-peng-le-mai -婆拉埋

ซื้อผลไม้

68.榴莲:tu-lian 突帘 ทุเรียน

69.山竹:man-ku 蛮哭 มังคุด

70.菠萝sab-pa-rod  撒扒洛 สับปะรด

71.西瓜dian-mo 掂摸 แตงโม

72.椰子Nam MA-PRÁO   -骂抛

น้ำมะพฺร้าว

73.香蕉 guai  กฺล้วย

74.橙子  som  ส้ม

75.哈蜜瓜 KHAEN-TA-LÓUB 肯搭路 

แคนตาลูป

76.芒果 ma-muong -穆昂(快读“穆昂”)มะม่วง

77.番石榴 fa-rang -ฝรั่ง

78.甜:wan   หวาน

79.酸:biao    เปรี้ยว

80.太辣了:pi-gen-bai -跟掰  เผ็ดเกินไป

81.很热:ron l -   ร้อนมาก

82.很冷:nao -  หนาวมาก


5

医院篇83.医院:long-pa-ya-ban 龙爬-鸭班  

โรงพยาบาล

84.不舒服/mai-sa-bai -撒掰 ไม่สบาย

85. 我想去医院can-ya-bai-long-pa-ya-ban

-亚掰-龙爬-鸭班  ฉันอยากไปโรงพยาบาล

86. 我想去看医生。can-ya-bai-ha-mo 

-亚掰-蛤磨 ฉันอยากไปหาหมอ

87. 要急救车dong-gan-ro-long-pa-ya-ban 

冻干--龙爬-鸭班 ต้องการรถพยาบาล

88. 这附近有医院吗? Tiao-ni-mi-long-pa-ya-ban-mai

条妮咪-龙爬-鸭班埋 แถวนี้มีโรงพยาบาลไหม

89. 这附近有药店吗?tiao-ni-mi-lan-kai-mai

条尼咪--凯丫-埋 แถวนี้มีร้านขายยาไหม

90. 我觉得不舒服can-ru-sub-mai-sa-bai

蚕炉署-卖撒掰 ฉันรู้สึกไม่สบาย

91. 有什么症状吗?mi-a-gan-bien-yang-ngai

咪阿甘 -央莱 มีอาการเป็นอย่างไรบ้าง
92.
头痛buo-huo(快读“布偶)布偶-

ปวดหัว
93.
肚子疼buo-tong(快读“布偶)布偶-

ปวดท้อง
94.
牙疼buo-fan(快读“布偶)布偶-

ปวดฟัน 6

酒店篇


96. XX酒店在哪里? xx long-lian-ru-ti-nai

龙莲--剃乃 โรงแรมอยู่ที่ไหน

97. 二个人son-kun-2คน

98. 住几个晚上?pa-ji-ken-几啃 พักกี่คืน

99. 每晚多少钱? Ken-la-tao-lai

啃拉-套来 คืนละเท่าไหร่

100. 请问有空房间吗?mi-hong-wang-mai-ka

-轰旺埋-卡 ขอโทษ  มีห้องว่างไหมครับ  


还有!!!!自由行顾客可在王权免税市区店(曼谷市区,史万利市区,芭提雅市区,普吉市区)登记前台,手机出示电子优惠券图片,即可换取最高八折的优惠券!每人每天限用一张电子优惠券。有效使用截止日期:20161231日(可享受限一件泰国商品八折,限一件免税商品八五折,一般商品九折不限件数,部分品牌不参与活动,详情请询问前台人员)